ClubReglement Ford Members Club Nederland

Fmcn.nl

Clubreglement Ford Members Club Nederland!

Bij het lid worden/toetreden van de facebook groep Ford Members Club Nederland gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

// FMCN lidmaatschap
1. A: Een lidmaatschap is gratis en vrijblijvend. U heeft geen verplichtingen met betrekking tot aanwezigheid. U kunt dus zelf bepalen aan welke meetings, ritten en andere evenementen waaraan u deel neemt. Ook houdt dit in dat u op een meeting niet verplicht bent om bij de FMCN te staan. Wij laten u vrij in uw keuze!
1.B: Het opzeggen van een lidmaatschap kan ten alle tijden per direct. U kunt dit doen doormiddel van het verlaten van de FMCN.nl facebookgroep.
1.C: Indien iemand zijn lidmaatschap beëindigd of deze beëindigd wordt op grond van het reglement, heeft hij/zij geen recht om op enigerwijze verder gebruik te maken van de naam of logo’s van de FMCN.nl, noch verder te gaan met een nieuwe club met eenzelfde naam.

// Het behoud van de club
2. A: Ford Members Club Nederland is een gratis club. Dit wil zeggen dat wij geen contributie vragen en slechts draaien op donaties en vrije giften.
2.B: De gemaakte kosten tijdens meetings en ritten zijn voor eigen rekening van de leden, denk hierbij aan consumpties of entree bij activiteiten. Kosten worden, indien mogelijk, op voorhand bij de meetings of andere evenementen vermeld.

// Gedrag regels
3. A: Tijdens het deelnemen aan evenementen dient iedereen zich aan de volgende regels te houden:
– Geen burn-outs of straatraces
– Geen geluidsoverlast
– Alcohol en drugs gebruik is verboden
– Geldige APK & Kenteken + WA verzekerd (Ritten openbare weg) (Niet nodig op een evenement op eigen terrein)
– Houd rekening met omstanders
– Lees de regels van de organiserende club!
– Geen drones tenzij duidelijke afspraken met de organisatie zijn gemaakt. (Altijd overleggen met het beheer van de club en schriftelijk laten vastleggen en afspraken e-mailen naar admin@fmcn.nl)
– Blijf zonder uitdrukkelijke toestemming van andermans eigendommen.
3.B: Alle leden dienen zich tijdens ritten en evenementen te houden aan de wegenverkeerswetten die gelden in het land waar het evenement gehouden wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor boetes of schades.
3.C:
– We hebben allemaal dezelfde passie, namelijk auto’s. We willen deze passie dan ook met zijn allen kunnen (blijven) delen. Hiervoor is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar en respect hebben voor elkaar en ieders trots.
– Tijdens onze meetings en evenementen hebben we ook te maken met omstanders, die mogelijk niet onze passie delen. Met hen moeten we ook rekening houden en zij dienen ook met respect behandeld worden.
3.D: Discriminatie, seksuele intimidatie of ander ontoelaatbaar gedrag wordt binnen de club niet getolereerd. Meld dit ten allen tijden direct bij Wim Romijn (*06-14684624*) of via admin@fmcn.nl.

// Aansprakelijkheid
4. A: Ford Members Club Nederland is nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade aan voertuigen, materialen en/of letsel tijdens evenementen georganiseerd door FMCN en/of derden.

//Uitsluiten
5.A:
Het beheer kan besluiten om u als lid tijdelijk te schorsen of zelfs te verwijderen van de FMCN Facebook groep hetgeen inhoudt dat u geen lid meer bent van de FMCN.nl.
Mocht u toch vragen hebben over de verwijdering kunt u altijd een mail sturen naar admin@fmcn.nl voor meer uitleg als het niet duidelijk is.

27
Gedeeld